Kompenzační rozvaděče

Mnoho elektrických spotřebičů odebírá z elektrické sítě vedle činné energie i energii jalovou induktivního charakteru (zejména asynchronní motory k vytvoření točivého magnetického pole statoru a k pokrytí rozptylového magnetického toku). V energetice se pak v této souvislosti setkáváme se zjednodušeným pojmem účiníku definovaným jako cos φ=P/S, kde P je výkon činný a S je výkon zdánlivý. Vlastní jalový výkon je definován vztahem Q=S*sin φ.

Vlastní kompenzace jalového výkonu je cílená činnost směřující pomocí technických prostředků ke snížení odběru jalové energie tak, aby se ve sledovaném odběrném bodě pohyboval účiník v normou stanoveném rozmezí 0,95÷1.

Nabízíme Vám v této souvislosti vyřešení problému špatného účiníku na Vašem odběru formou návrhu, výroby a montáže kompenzačních rozvaděčů dle skutečných potřeb odběrného místa. Naše montážní složka již takto realizovala cca 800 instalací!