Energetické projekty

V obecné rovině lze definovat EPC (Energy Performance Contracting) jako komplexní energetickou službu se zárukou. Obsahem této služby je aplikace technických a technologických opatření přinášející s sebou energetické úspory.
 
Vybraným zájemcům o tuto službu nabízí společnost EU-energy s.r.o. její aplikaci se smluvní zárukou jednoho z gigantů světového průmyslu – koncernu Siemens, reprezentovaného v ČR společností Siemens s.r.o. Náš partner je také připraven tyto projekty finančně podpořit formou dodavatelského úvěru. Výkonnou složkou Siemens s.r.o. zabývající se touto činností v ČR je divize Technologie budov (viz www.siemens.cz – divize Technologie budov – Energeticky úsporné projekty).
 
V praxi provedou naši specialisté prohlídku stavu energetického hospodářství a celkového stavu - předmětných objektů klienta. Následují vyhodnocení údajů o spotřebě využívaných energetických médií, případně další s tím spojená doplňující měření.
 
V dalším kroku je klientu navrženo řešení, po jehož projednání a odsouhlasení dochází k podpisu smlouvy, jejímž obsahem je realizace projektu energetických úspor společností Siemens s.r.o. formou „na klíč“.
 
Nejvýznamnějším pozitivem spojeným s realizací předmětného projektu je, že klient splácí vynaloženou investici po smluvně sjednanou dobu pouze z prokazatelně dosažených úspor nákladů za spotřebované energie.