Externí energetik

- zastupování klienta ve vztahu s dodavateli a distributory elektřiny
- organizování a vyhodnocování výběrových řízení na dodavatele elektřiny 
- odborná pomoc při uzavírání smlouvy na dodávku elektřiny mezi zákazníkem a dodavatelem 
- právní pomoc při uzavírání smlouvy na dodávku elektřiny mezi zákazníkem a dodavatelem 
- připomínkování projektové dokumentace elektro pro investiční výstavbu i rekonstrukce 
- zpracování energetických analýz odběrového místa 
- zpracování podrobných analýz kvalitativních ukazatelů el. energie v areálu odběratele 
- návrhy optimalizace odběrů a spotřeby elektřiny včetně regulace 
- montáž a zprovoznění monitorovacích a regulačních systémů včetně zaškolení obsluhy 
- montáž a uvedení do provozu elektroenergetických zařízení 
- údržba elektrických zařízení