Bioplynové stanice

V současné době poskytujeme bioplynovým stanicím:

 

a) poradenské služby,

b) zpracování podkladů pro OTE,

c) zpracování výkaznictví pro ERÚ,

d) zpracování výkaznictví pro MPO.