Energetický audit

Poradenský audit

Audit zaměřený na stádium projekce nebo rekonstrukce budovy. Zahrnuje posouzení prvků energetické efektivnosti, odolnosti a bezpečnosti projektu a jeho ochrany včetně telekomunikací a intranetu (vyzařování polí). Objednatelem může být majitel objektu, provozovatel objektu nebo dodavatel energie. Nepodléhá striktnímu legislativnímu pohledu. Jedná se o audit poradenský.

Audit vypracovaný energetickým auditorem

Hlavním úkolem tohoto auditu je zjištění, jak účinné formy řízení jsou zavedeny v podniku pro zajištění hospodaření a zvýšení energetické účinnosti, tj. revize efektivnosti, bezpečnosti a účelnosti hospodaření s energií v podniku. Analyzuje množstevně, kvalitativně a časově spotřebu energie podniku a účelnost jejího vynaložení. Dále analyzuje vliv (energetický) na prostředí uvnitř i vně, působení na sítě a rizikové faktory, ale i plánovitost a organizovanost energetického hospodářství. Jeho cílem je vyhodnocení úspor a navržení opatření ke snížení spotřeby energie.