Otázky a odpovědi

Jak správně čerpat podporu KVET u bioplynových stanic spuštěných před a po 1. 1. 2013?

Na základě naší komunikace s ERÚ Vám sdělujeme, že není rozdílný přístup pro stanovení množství elektřiny z KVET u bioplynových stanic z hlediska termínu připojení. Výrobce však musí pro jeho korektní stanovení měřit:

a) svorkovou elektřinu,

b) užitečné teplo,

c) objem bioplynu,

d) obsah metanu v bioplynu.

Jak mám postupovat při stanovení množství elektřiny z KVET v případě osazení výrobny více kogeneračními jednotkami?

Na základě naší komunikace s ERÚ Vám předkládáme následující stanovisko. Snažili jsme se pokud možno snížit počet měřených parametrů, a tím výrobcům maximálně snížit investiční náklady s tímto spojené. Pro výrobce opět vzniká povinnost měřit množství bioplynu vstupující do výrobny a obsah metanu. Pro určení účinnosti jednotlivé kogenerační jednotky pak ale stačí množství bioplynu poměrově dopočítat na základě změřené svorkové výroby dané KGJ za účtované období. Princip poměrového dopočítání lze použít i při určení množství užitečného tepla vykazované KGJ, tj. stačí osadit jeden měřič užitečného tepla na výstupu z výrobny. Každá KGJ ale musí mít změřenu svorkovou výrobu elektřiny. Pro tyto potřeby je vyžadován ověřený elektroměr dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb.